You are currently viewing Mana – Decentraland се зголеми за 50 % во последните 20 дена

Mana – Decentraland се зголеми за 50 % во последните 20 дена

Поради големите вложувања во Мана се забележа раст на крипто маркетот достигниваќи вредност од 3.2 долари.

Вредноста пред 20 дена беше 2 долари со што може да се заклучи дека Мана се зголеми за 1.2 долари во вредноста.

На сликат може да се види зголемувањето на цената од крајот на Јануари па до сега.