You are currently viewing ПРОСЕЧНАТА ПЕНЗИЈА СЕ ЗГОЛЕМИ ОД 15,876 НА 16,297 ДЕНАРИ ЗА ЕДНА ГОДИНА

ПРОСЕЧНАТА ПЕНЗИЈА СЕ ЗГОЛЕМИ ОД 15,876 НА 16,297 ДЕНАРИ ЗА ЕДНА ГОДИНА

Зголемувањето на пензиите во јануари се одрази и на просекот на исплатените пензии. Во однос на минатата година во декември кога просечната пензија изнесуваше 15,876 денари, со усогласувањето просечната пензија во јануари 2022 година изнесувала 16,297 денари ( за 421 денар повеќе).

РОСЕК НА ИСПЛАТЕНА ПЕНЗИЈА ЗА ЈАНУАРИ ПО ВИД НА ПЕНЗИЈА

ВИД НА ПЕНЗИЈАПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА(ДЕНАРИ)
семејна   13,041
инвалидска 14,665
старосна   17, 597
земјоделска 8,510
воена 23,614
вкупно 16,297

СЕКОЈ ТРЕТИ ЗЕМА ПЕНЗИЈА НАД 18.000 ДЕНАРИ

Податоците на ПИОМ кај корисниците по група на исплата покажуваат дека од четири групи најголем дел или 101 392 пензионери (31.02%) земаат пензија над 18.000 денари. Сепак не е за занемарување ниту првата најниска група на пензии која е и втора по големина. Во оваа група која опфаќа 27,28% од пензионерите или во апсолутна бројка 89 174 пензионери земаат пензија до 11.500 денари.

СОСТОЈБА НА КОРИСНИЦИ ПО ГРУПИ НА ИСПЛАТА

ПЕНЗИИ (ДЕНАРИ)ПЕНЗИОНЕРИ
до 11.50089 174 (27.28%)
11.500-14.000 66 775  (20.43%)
14.001-18.000 69 500 (21.26%)
над 18.001  101,392 (31.02%)

НАЈНИСКИ ПЕНЗИИ

Кај најниските пензии остварени според три права, првото до 1996 година, второто од 1997 година и третото по 2002 година статистиката на ПИОМ покажала:

  • до 1996- 10 652 пензионери земаат пензија од 12,576 до 13,172 денари
  • од 1997 -4 423 пензионери имаат пензија од 10,276 до 11,469 денари
  • по 2002 – 65 777 пензионери, што е речиси секој петти пензионер во државава зема пензија помеѓу 10,791 и 12,042 денари

Инаку, во јануари ПИОМ изброја 326 841 пензионер. Нови корисници на пензија има 1 400 од нив жени се 428, а мажи 972-ца. Истовремено, бројот на починати пензионери е поголем и во јануари изнесува 1 739, од нив мажи се 1 389, жени 350.

Во јануари на 308 429 пензионери им е направено заддршка од пензијата во износ од 30 денари чланарина за Сојузот на здруженија на пензионери. Вкупно се уплатени 9,319,650 денари. Од Солидарниот фонд се исплатени средства во износ од 43,830,000 денари, на ислатени 1,461 барање.

извор: pari.com.mk