You are currently viewing ТОП 3 НАЈТРГУВАНИ АКЦИИ НА БЕРЗА ЗА АВГУСТ МЕСЕЦ

ТОП 3 НАЈТРГУВАНИ АКЦИИ НА БЕРЗА ЗА АВГУСТ МЕСЕЦ

Акциите на Комерцијална банка остануваат најатрактивни за тргување на Македонската берза. Податоците за месец август покажуваат дека акциите на оваа банка биле најатрактивни на берзата изминатиот месец. Со акциите на Комерцијална банка е направен промет од 183.681.002 денари или околу 2.987.006 милиони евра.

Количински се истргуваа 17.848 акции, по просечна цена од  10.291 денари, остварени во 641 трансакции.